Szukaj

Usługi świadczone przez Kancelarię

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego oraz reprezentacji klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi i podatkowymi, w tym:
 • porady prawne, obejmujące wskazanie sposobu rozwiązania problemu, ocenę ryzyka i kosztów przedsięwzięcia lub postępowania sądowego
 • reprezentacja jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • obrona w sprawach karnych oraz w postępowaniu aresztowym i przygotowawczym
 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz dokumentów
 • asysta przy negocjacjach dotyczących umów
 • spory dotyczące unieważnienia umowy kredytu frankowego lub umowy pożyczki (tzw. ,,chwilówki")
 • zakładanie spółek
 • dostosowywanie działalności przedsiębiorstwa do zmieniających się przepisów (compliance)
 • audyt spółek oraz nieruchomości (due diligence)
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych i podatkowych
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • szkody komunikacyjne
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości